Holandsko a vše co vás o něm zajímá

Vodní kanály v Amsterdamu

Amsterdam je doslova protkán vodními kanály, které k městu neodmyslitelně patří a jsou opravdu obdivuhodným dílem. Ovšem celá romantika vodních ploch s sebou přinášela i mnohá úskalí v podobě nestabilní hladiny grachtů, které jsou přímo napojeny na moře, a způsobovaly tak četné záplavy. Bylo tedy nutné vybudovat hráze.

Dnešní Amsterdam tak stojí na cca pěti milionech dřevěných pilotů. Byl postaven protestantskými obchodníky na třech kanálech – Herengracht (Panský kanál), Keizersgracht (Císařský kanál) a Prinsengracht (Princův kanál). Na jejich nábřežích byly postaveny krásné uzounké městské domy.

Systém kanálů okolo středu starého města Amsterdamu byl vybudován v 17. století, v době holandského Zlatého období. Podél kanálů bylo postaveno mnoho domů, které jsou zčásti i v dnešních dobách obydleny, v některých jsou kanceláře, jiné slouží jako veřejné domy. Díky vodním kanálům se Amsterdamu říká Benátky severu, poetičtější duše si vžily název Rembrantova múza.

Amsterdamské mosty

S četnými vodními kanály souvisí i velké množství amsterdamských mostů, kterých je 1200. Většinou jsou vysoko klenuté nebo zvedací. V  minulosti dokonce existovali kargadooři, kteří pomáhali kočárům překonat vysoké klenutí mostů. Nejznámějším mostem je bíle natřený Magere Brug, který se nachází na konci ulice Kerkstraat. Původní byl postaven již v sedmnáctém století. Pro nárůst dopravy musel být nahrazen mostem širším. Ramena mostu se zvedají každých 20 minut.